February 25, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Ymgyrch codi arian y Nadolig Tîm Ceredigion / Team Ceredigion Christmas Fundraiser

YN hytrach na danfon cardiau ac anrhegion at gydweithwyr, fe aeth staff Tîm Ceredigion ati i roi tuag at elusen werthfawr.

Dywedodd Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion, “Mae eleni wedi bod yn flwyddyn eithriadol o anodd gyda Covid-19 yn effeithio ar ein bywydau i gyd. Bydd nifer yn ei gweld hi’n anodd y Nadolig hwn.

Y peth lleiaf y medrwn ni wneud i’r bobl yn ein sir yw i roi ychydig yn ôl. Gobeithiwn bod yr arian a godwyd yn helpu rhywfaint i wneud pethau ychydig yn haws i deuluoedd, a’u bod yn medru mwynhau pryd o fwyd gyda’i gilydd dros gyfnod y Nadolig. Gobeithio y medrwn ddangos i gymunedau Ceredigion faint mae Tîm Ceredigion yn meddwl amdanynt.”

Cododd Tîm Ceredigion swm syfrdanol o £2,615 tuag at achosion teilwng lleol.

Ychwanegodd Eifion, “Diolch Tîm Ceredigion am ddangos i’n cymunedau faint rydych chi’n meddwl amdanynt ac am wneud y Nadolig ychydig yn well i bawb.

Instead of sending Christmas cards and gifts to colleagues, Team Ceredigion staff gave towards a worthy cause.

Eifion Evans, Ceredigion County Council Chief Executive said, “It has been an extremely difficult year with COVID-19 affecting everyone in different ways. Many will struggle this Christmas. The least we can do for the people in our county is to give back. We hope that the money raised will go some way to making things a little easier for families, to be able to enjoy a meal together over the Christmas period. Hopefully we can show Ceredigion communities how much Team Ceredigion thinks of them.”

£2,615 was raised by Team Ceredigion for local worthy causes.

Eifion continued, “Diolch Tim Ceredigion for showing our communities how much you care and for making Christmas a little better for everyone.”

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: