February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Ysgol Gynradd Dihewyd i gau tan 17 Rhagfyr / Ysgol Gynradd Dihewyd to close until December 17th

BYDD Ysgol Gynradd Dihewyd ar gau tan ddydd Iau, 17 Rhagfyr 2020. Mae’r un Grŵp Cyswllt yn hunan-ynysu am gyfnod o 14 niwrnod oherwydd achos o COVID-19 ac oherwydd diffyg staffio, bydd yr ysgol gyfan yn cau.

Gofynnwyd i’r disgyblion yn y Grŵp Cyswllt sydd wedi ei effeithio i hunan-ynysu am 14 diwrnod oherwydd eu bod yn gysylltiadau agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd yn yr ysgol. Rhaid i’r disgyblion a’r staff hyn aros gartref am 14 diwrnod i leihau lledaeniad posibl y firws i deulu, ffrindiau a’r gymuned ehangach.
Mae’r Ysgol wedi cysylltu â’r holl rieni i’w hysbysu y bydd yr ysgol ar gau tan 17 Rhagfyr 2020.

Mae’r Cyngor yn annog pob rhiant i atgyfeirio eu plant am brawf os ydyn nhw’n datblygu unrhyw un o’r symptomau, sef:

tymheredd uchel
peswch parhaus newydd
colled neu newid i synnwyr arogli neu flas.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o symptomau eraill ar y dechrau, fel pen tost, blinder a phoenau cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r ffliw fel arfer.
Gallwch wneud cais am brawf ar-lein https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu trwy ffonio 119.

Ni ddarperir unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r mater hwn.

Ysgol Gynradd Dihewyd will be closed until 17 December 2020. A Contact Group is already self-isolating for 14 days due to a positive COVID-19 case and due to lack of staffing, the whole school will close.

Pupils in the affected Contact Group have been asked to self-isolate for 14 days due to being close contacts of a confirmed COVID-19 case at the school. These pupils and staff must remain at home for 14 days to reduce the possible spread of the virus to family, friends and the wider community.

All parents have been contacted by the School to inform them that the school will be closed until 17 December 2020.

The Council urges all parents to refer their children for a test if they develop any of the symptoms, which are:

· a high temperature

· a new continuous cough

· a loss or change to sense of smell or taste.

Parents should also be aware of other symptoms early on, such as headaches, tiredness and general aches and pains usually associated with the flu.

You can apply for a test online https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test or by phoning 119.

No further details will be provided regarding this matter.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: