March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Disgyblion yn Ysgol Bro Teifi i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19 / Pupils at Ysgol Bro Teifi asked to self-isolate as COVID-19 case confirmed

GOFYNNWYD i Grŵp Gyswllt o ddisgyblion yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos arall o COVID-19 yn yr ysgol.

Rhaid i’r disgyblion a’r staff hyn aros gartref am 10 diwrnod i leihau lledaeniad posibl y firws i deulu, ffrindiau a’r gymuned ehangach.

Mae’r Ysgol wedi cysylltu â phob rhiant.

Mae’r Cyngor yn annog pob rhiant i atgyfeirio eu plant am brawf os ydyn nhw’n datblygu unrhyw un o’r symptomau, sef:

tymheredd uchel
peswch parhaus newydd
colled neu newid i synnwyr arogli neu flas.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o symptomau eraill ar y dechrau, fel pen tost, blinder a phoenau cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r ffliw fel arfer.

Gallwch wneud cais am brawf ar-lein https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu trwy ffonio 119.

Ni ddarperir unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r mater hwn.

Linc ar-lein: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/disgyblion-yn-ysgol-bro-teifi-i-hunan-ynysu-yn-dilyn-achos-covid-19/

Pupils at Ysgol Bro Teifi asked to self-isolate as COVID-19 case confirmed

A Contact Group at Ysgol Bro Teifi, Llandysul have been asked to self-isolate for 10 days following the confirmation of a further COVID-19 case at the school.

All confirmed contacts of the positive case must remain at home for 10 days to reduce the possible spread of the virus to family, friends and the wider community.

All parents have been contacted by the School.

The Council urges all parents to refer their children for a test if they develop any of the symptoms, which are:

a high temperature
a new continuous cough
a loss or change to sense of smell or taste.

Parents should also be aware of other symptoms early on, such as headaches, tiredness and general aches and pains usually associated with the flu.

You can apply for a test online https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test or by phoning 119.

No further details will be provided regarding this matter.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: